Telekomunikacja i energetyka

Złączki (kolana i trójniki) rur kanalizacji kablowej Opinia Zakładu Doświadczalnego Budownictwa i Łączności

Złączki i uszczelki rur kanalizacji kablowej – Krajowa Ocena Techniczna IBDiM

Złączki i uszczelki rur kanalizacji kablowej Opinia Zakładu Doświadczalnego Budownictwa Łączności

Złączki i uszczelki do rur trudnopalnych – Opinia Zakładu Doświadczalnego Budownictwa Łączności