Rury PE

Rury PE do przesyłania wody:

1. Materiał: PE 80, PE 100 o wymaganiach:

 • gęstość >930 kg/m³,
 • wskaźnik szybkości płynięcia MFR dla grupy 005 wynosi 0,2÷0,7 g/10 min (190/5),
 • wskaźnik szybkości płynięcia MFR dla grupy 010 wynosi 0,7÷1,3 g/10 min (190/5),

2. Temperatura eksploatacji: -25÷90°C.

3. Zalety rur z PE:

 • niski ciężar właściwy,
 • elastyczność, niełamliwość, wytrzymałość na pękanie w niskich temperaturach,
 • nie uleganie korozji chemicznej i biologicznej,
 • obojętność dla środowiska naturalnego,
 • małe opory przepływu,
 • dobre znoszenie długotrwałych naprężeń (około 50 lat).

4. Sposób łączenia:

 • metodą zgrzewania doczołowego,
 • za pomocą złączek skręcanych,
 • za pomocą kształtek elektrooporowych.

5. Kolor: niebieski, czarny.

Rury PE do przesyłania paliw gazowych:

1. Materiał: PE 80, PE 100 o wymaganiach:

 • gęstość >930 kg/m³,
 • wskaźnik szybkości płynięcia MFR dla grupy 005 wynosi 0,2÷0,7 g/10 min (190/5),
 • wskaźnik szybkości płynięcia MFR dla grupy 010 wynosi 0,7÷1,3 g/10 min (190/5),

2. Temperatura eksploatacji: -25÷90°C.

3. Zalety rur z PE:

 • dobre znoszenie długotrwałych naprężeń (około 50 lat),
 • odporność na korozję
 • niski współczynnik chropowatości,
 • łatwość montażu,
 • odporność na działanie większości substancji chemicznych,
 • elastyczność, niełamliwość, wytrzymanie na pękanie w niskich temperaturach.

4. Sposób łączenia:

 • metodą zgrzewania doczołowego,
 • za pomocą kształtek elektrooporowych.

5. Kolor: PE 80 – żółty, PE 100 – pomarańczowy.