Kształtki doczołowe

Zgrzewanie rur i kształtek PE metodą doczołową polega na odpowiednim nagrzaniu i uplastycznieniu końców łączonych elementów w styku z płytą grzewczą, a po jej odsunięciu i dociśnięciu końców rur do siebie na naturalnym schłodzeniu połączenia.

Końce zgrzewanych elementów nie mogą być zanieczyszczone i uszkodzone mechanicznie.

Przygotowanie łączonych elementów polega na wyrównaniu ich powierzchni czołowych tak, żeby powierzchnie te były wzajemnie równoległe, równe w całym przekroju i pozbawione warstwy utlenionego materiału.

Łączone elementy powinny być ustawione w zgrzewarce współosiowo.

Po wstawieniu płyty grzewczej i uplastycznieniu końców elementów są one odsuwane od niej, a ta jest usuwana, a następnie elementy są do siebie dociskane, ich powierzchnie stygną.

Podczas dociskania do siebie łączonych elementów uplastyczniony materiał jest wyciskany na zewnątrz i do wewnątrz formując wałeczki wypływki. Ten etap procesu zgrzewania powinien być wykonywany w taki sposób, aby jak największa część zdegradowanego materiału była usunięta na zewnątrz.

Zgrzewanie doczołowe nie powinno być wykonywane podczas złych warunków atmosferycznych, w temperaturze otoczenia poniżej 0°C, jak również w czasie mgły – niezależnie od temperatury. W takich przypadkach sugeruje się zastosowanie namiotu ochraniającego miejsce zgrzewania.