Złączki skręcane

W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości połączenia, montaż złączek należy przeprowadzić w następujący sposób:

Ø 20 mm – Ø 40 mm

Przeciąć rurę pod kątem prostym, wykonać fazę odpowiednim przyrządem, koniec rury i o-ring posmarować mydłem lub środkiem o podobnych właściwościach.

Poluzować nakrętkę i wcisnąć rurę poza o-ring do ogranicznika.

Nakrętkę dokręcić ręcznie aż do wyczucia oporu.

Ø 50 mm – Ø 110 mm

Na przygotowaną do montażu rurę nałożyć: nakrętkę, tuleję zaciskową oraz o-ring.

Włożyć rurę do złączki skręcanej aż do ogranicznika, następnie dosunąć o-ring i tuleję zaciskową do wewnątrz i nakręcić nakrętkę.

Dokręcić nakrętkę kluczem do złączek aż do wyczucia oporu.

Uwaga! Podczas procesu montażu rurę i złączkę należy utrzymać w czystości.