Kształtki elektrooporowe

W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości połączenia, montaż złączek należy przeprowadzić w następujący sposób:

1. Przeciąć rurę pod kątem prostym do osi rury przy użyciu piły do tworzyw sztucznych z przyrządem utrzymującym kierunek prostopadły lub z zastosowaniem obcinarki do rur PE. Nieprawidłowe przecięcie rury może doprowadzić do odsłonięcia części grzejnika, co spowoduje przegrzanie w czasie zgrzewania i płynięcie materiału.

2. Odmierzyć strefę zgrzewu dla muf, trójników, redukcji, głębokość wsuwu rur, dla odgałęzień powierzchnie przykrycia rury przez odgałęźnik.
Usunąć z rur na oznaczonej do zgrzewania strefie warstwę utlenionego polietylenu za pomocą cykliny (nie wolno używać papieru ściernego). Pozostawienie nie oczyszczonej powierzchni lub niedokładne usunięcie warstwy utlenionej może być przyczyną nieszczelności zgrzewu.

3. Sprawdzić wymiar (szczególnie zewnętrzny) i owalność rury zgodność z wymaganiami PN-EN12201 i PN-EN1555 w przypadkach jeżeli owalność jest większa niż 1,5% d lub ≥ 1,5 mm należy założyć obejmy wyokrąglające. Jeżeli natomiast wymiar jest niezgodny z wymaganiami nie wolno rozpocząć zgrzewu!

4. Powierzchnię rur i wewnętrzną powierzchnię kształtek bezpośrednio przed montażem należy odtłuścić przy pomocy jednorazowych chusteczek nasączonych specjalnym środkiem do czyszczenia PE.

5. Po oczyszczeniu i odtłuszczeniu końcówki rur wsunąć do złączki (do wewnętrznych ograniczeń) równocześnie kontrolując głębokość wsuwu z wcześniej oznaczonymi na końcach rury znakami. Przygotowane do zgrzewania połączenia muszą być ułożone w sposób wolny od naprężeń. Tak przygotowane połączenia zaleca się usztywnić przyrządem zapobiegającym przemieszczaniu się w czasie procesu zgrzewania i stygnięcia. Przesunięcia lub naprężenia miejsc zgrzewania może doprowadzić do niedopuszczalnego wypływu materiału i wadliwego połączenia.

6. Przeprowadzenie zgrzewania. Zgrzewanie należy wykonać zgodnie z instrukcją obsługi zgrzewarki wprowadzając parametry zgrzewania w sposób manualny lub z użyciem kodu paskowego. Kształtki wyposażone są w wypływkę kontrolną, dającą możliwość kontroli przebiegu procesu zgrzewania. Wypływka ta jednak nie jest jednoznacznym dowodem jakości zgrzewania, zależnie od szczeliny między rurą a kształtką jej wskazanie może się zmieniać. W czasie prac montażowych i zgrzewania należy przestrzegać ogólnych zasad BHP.

7. Zgrzewanie odgałęźników: należy wykonać punkt 2 i 4, następnie zmontować odgałęźnik z obejmą na rurze. Potem wykonać zgrzewanie zgodnie z punktem 6 i dopiero po zgrzaniu i wystygnięciu można wywiercić otwór w rurze przez odejście odgałęźnika. Aby nie uszkodzić odgałęźnika najlepiej wiercić otwór wkładając do niego rurę cienkościenną, a dopiero potem wiertło.

8. Zgrzewanie trójników siodłowych z frezem do nawiercania. Przygotuj rurę w sposób opisany w punkcie 2 i 4, następnie zamontuj trójnik na rurze przy pomocy obejmy mocującej.
Przeprowadź zgrzewanie.
Po wystygnięciu odkręć nakrętkę trójnika i wykonaj odwiert przy pomocy frezu znajdującego się w trójniku. Frez należy wkręcać do oporu, po czym należy go wycofać do jego zrównania z górną powierzchnią komina trójnika siodłowego.
Dokręć nakrętkę trójnika do oporu.

Uwaga! Podczas procesu montażu rurę i złączkę należy utrzymać w czystości.