Zgrzewarki elektrooporowe

Zgrzewarki elektrooporowe służą do elektrooporowego łączenia rur z polietylenu (PE) i polipropylenu (PP) stosowanych do budowy sieci przesyłowych gazu wody i innych mediów. Metoda polega na łączeniu odcinków rur elementem łączącym (kształtką  elektrooporową). Prąd elektryczny przepływając przez element grzejny, zatopiony w kształtce, powoduje roztopienie i połączenie materiałów z których wykonane są kształtka i rura.

Zgrzewarka posiada mikroprocesorowy sterownik ułatwiający maksymalnie obsługę i zapewniający pełną kontrolę procesu zgrzewania.

Parametry procesu zgrzewania, podane na zgrzewanej elektrozłączce, takie jak: 

  • napięcie zgrzewania (V)
  • czas zgrzewania (sek.) 
  • typ elektrozłączki
  • średnica elektrozłączki
  • czas studzenia

nastawia się ręcznie na klawiaturze lub za pomocą czytnika kodów kreskowych.

W przypadku nastawy czytnikiem (lub wpisując kod kreskowy ręcznie) korekcja czasu zgrzewania w zależności od temperatury otoczenia dokonywana jest automatycznie. W przypadku nastawy ręcznej korekty musi dokonać przeszkolony zgrzewacz wpisując odpowiednią (już skorygowaną) wartość czasu zgrzewania.
 
Ostatnie 10 sekund grzania sygnalizowane jest przerywanym  sygnałem akustycznym, a zakończenie procesu grzania sygnałem akustycznym ciągłym.
 
W czasie procesu zgrzewania urządzenie kontroluje ciągłość obwodu kształtki sygnalizując po upływie 3 sek. modulowanym sygnałem akustycznym o wystąpienie przerwy w obwodzie elektrozłączki lub spadkiem prądu poniżej 0,5 A.
 
Zgrzewarka posiada automatyczną regulację  napięcia grzania, zapewniającą utrzymanie nastawionej wartości z dokładnością 2,5 % przy wahaniach napięcia zasilającego w podanych granicach.