Polityka jakości

Strategicznym celem MPJ jest produkcja oraz sprzedaż złączek i kształtek do rur polietylenowych na poziomie pozwalającym spełnić oczekiwania wszystkich klientów, przy jednoczesnym zagwarantowaniu najwyższej jakości oferowanych towarów oraz zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań technicznych i technologicznych przy ich produkcji.

Rolę nadrzędną w naszej firmie pełni Polityka Jakości, która wytycza kierunek wszystkim podejmowanym decyzjom, jak również procesom zachodzącym w cyklu produkcyjnym.
Celem priorytetowym jest spełnienie wszystkich oczekiwań Klienta w zakresie złączek i kształtek stosowanych w zewnętrznych sieciach z tworzyw sztucznych, które odpowiadają najwyższym wymaganiom jakościowym odbiorców na całym świecie i gwarantują ich nabywcom pełną satysfakcję oraz niezawodność użytkowania. Osiągamy to perfekcją w działaniu i produkcji.

MPJ założone cele realizuje poprzez:

  • doskonalenie jakości naszych wyrobów;
  • nawiązanie z klientami, a także dostawcami trwałych, partnerskich kontaktów handlowych;
  • utrwalania znaku firmowego, jako gwaranta jakości;
  • motywowanie pracowników do stałego podnoszenia kwalifikacji oraz jakości wykonywanej pracy;
  • organizowanie okresowych przeglądów oceniających skuteczność funkcjonowania Systemu;
  • przestrzeganie zasady, że wszyscy pracownicy odpowiadają za jakość;
  • budowanie i doskonalenie Systemu Jakości zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015 oraz rozwój w kierunku kompleksowego zarządzania przez jakość.

Będąc świadomym, że zadowolenie naszych Klientów jest dla nas najważniejsze, dążymy do ciągłego podnoszenia naszych kwalifikacji, by coraz lepiej i sprawniej pracować.

W naszej firmie mamy tylko jednego szefa i jest nim Klient. To On nas motywuje do pracy, karze, nagradza i to dla niego dążymy do perfekcji.