Polityka jakości

Strategicznym celem MPJ jest produkcja złączek zaciskowych do łączenia rur z polietylenu oraz sprzedaż wyrobów do wykonania instalacji teletechnicznych, wodnych i gazowych na poziomie pozwalającym spełnić oczekiwania wszystkich klientów, przy jednoczesnym zagwarantowaniu najwyższej jakości oferowanych towarów oraz zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań technicznych i technologicznych przy ich produkcji.

MPJ prowadzi również sprzedaż innych złączek do rur, systemów nawodnieniowych, rur nawodnieniowych, linii i taśm kroplujących.

Rolę nadrzędną w naszej firmie pełni Polityka Jakości, która wytycza kierunek wszystkim podejmowanym decyzjom, jak również procesom zachodzącym w cyklu produkcyjnym.

Celem priorytetowym jest spełnienie wszystkich oczekiwań Klienta w zakresie złączek zaciskowych z polipropylenu, które spełniają wymagania prawne oraz odpowiadają najwyższym wymaganiom jakościowym odbiorców na całym świecie i gwarantują ich nabywcom pełną satysfakcję oraz niezawodność użytkowania. Osiągamy to perfekcją w działaniu i produkcji.

MPJ założone cele realizuje poprzez:

  • spełnianie obowiązujących wymagań prawnych związanych z wyrobami,
  • doskonalenie jakości naszych wyrobów,
  • nawiązanie z Klientami, a także dostawcami trwałych, partnerskich kontaktów handlowych,
  • utrwalanie znaku firmowego, jako gwaranta jakości,
  • motywowanie pracowników do stałego podnoszenia kwalifikacji oraz jakości wykonywanej pracy,
  • organizowanie okresowych przeglądów oceniających skuteczność funkcjonowania Systemu,
  • przestrzeganie zasady, że wszyscy pracownicy odpowiadają za jakość,
  • budowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015 oraz rozwój w kierunku kompleksowego zarządzania przez jakość.

Będąc świadomymi, że zadowolenie naszych Klientów jest dla nas najważniejsze, dążymy do ciągłego podnoszenia naszych kwalifikacji, by coraz lepiej i sprawniej pracować.

W naszej firmie mamy tylko jednego szefa i jest nim Klient. To On nas motywuje do pracy, karze i nagradza, i to dla Niego dążymy do perfekcji.

26.04.2023
Prezes Zarządu
/-/ Konrad Demiński