Złączka prosta

Symbol
katalogowy
Rozmiar
[mm]
Opakowanie
małe
Opakowanie
duże
ZT400 17 x 17 25 600