Złączka prosta

Symbol
katalogowy
Rozmiar
[mm]
Opakowanie
małe
Opakowanie
duże
ZL400 16 x 16 25 650
ZL400 20 x 20 25 650