Złączka GZ

Symbol
katalogowy
Rozmiar
[mm]
Opakowanie
małe
Opakowanie
duże
ZT100 17 x 1/2″ 25 1000
ZT101 17 x 3/4″ 25 750