Zawór linia QJ / linia QJ

Symbol
katalogowy
Rozmiar
[mm]
Opakowanie
małe
Opakowanie
duże
ZQ200 16 x 16 50 250
ZQ201 20 x 20 50 250
ZQ202 25 x 25 50 150