Zawór linia QJ/GZ

Symbol
katalogowy
Rozmiar
[mm]
Opakowanie
małe
Opakowanie
duże
ZQ100 16 x 1/2 25 500
ZQ101 16 x 3/4 25 400
ZQ102 20 x 1/2 25 300
ZQ103 20 x 3/4 25 300