Zawór kulowy

Symbol
katalogowy
Rozmiar
[mm]
BTR20 20 x20
BTR25 25 x 25
BTR32 32 x 32
BTR40 40 x 40
BTR50 50 x 50
BTR63 63 x 64
BTR75 75 x 75
BTR90 90 x 90
BTR110 110 x 110
BTR125 125 x 125
BTR160 160 x 160
BTR180 180 x 180
BTR200 200 x 200
BTR225 225 x 225
BTR315 315 x 315

Zawory mogą być wykorzystywane we wszystkich typach rurociągów PE, gdzie medium jest ciecz lub gaz nieagresywny. Maksymalne ciśnienie robocze zaworu odpowiada ciśnieniu roboczemu danego rurociągu. Zawór wykonany jest w całości z PE100, nie zawiera elementów stalowych. Otwarcie lub zamknięcie zaworu następuje na podstawie obrotu głowicy zaworu ø90 (0). Zawór może pracować w pozycji częściowo otwartej.