Wpinka z pierścieniem gumowym

Symbol
katalogowy
Rozmiar
[mm]
Opakowanie
małe
Opakowanie
duże
ZT900 8 x 17 25 1500