Skrobak do rur PE

Skrobak służy do usuwania z powierzchni rury warstwy utlenionego polietylenu. Czynność ta jest obowiązkowa przed przystąpieniem do zgrzewania elektrooporowego