Korek

Symbol
katalogowy
Rozmiar
[mm]
Opakowanie
małe
Opakowanie
duże
ZL300 16 25 500
ZL301 20 25 500