Kolano PE

Symbol
katalogowy
Rozmiar
[mm]
Opakowanie
małe
Opakowanie
duże
ZL504 16 x 3/4″ 25 750
ZL505 20 x 3/4″ 25 500