Kolano GZ

Symbol
katalogowy
Rozmiar
[mm]
Opakowanie
małe
Opakowanie
duże
ZT500 17 x 1/2″ 25 700
ZT501 17 x 3/4″ 25 700