Kolano GZ

Symbol
katalogowy
Rozmiar
[mm]
Opakowanie
małe
Opakowanie
duże
ZL501 16 x 3/4″ 25 750
ZL503 20 x 3/4″ 25 500