Złączki i uszczelki rur kanalizacji kablowej – Krajowa Ocena Techniczna IBDiM