Łączniki zaciskowe MPJ z polipropylenu (PP) do rur polietylenowych – Krajowa Ocena Techniczna ITB